WhatsHelp Chat Button

10

 

Select language

Gift vouncher

presentGift vouncher 

read more

Quick contact

whatsapp-logoviber

GSM: +386 64 145 260 (T2)
GSM: +43 680 232 85 73 (AUT)

email: info@watersports.si
http://www.watersports.si

 

Psai cave diver programs

cave diving courses slovenia, tecaj jamskega potapljanja slovenija

We offer cave diving courses at the recognized international diving school PSAI - Professional Scuba Association International.

PSAI offers future cave divers a choice between programs called (Traditional Approach) - classic education or (The Modern Approach) - modern education in progression to PSAI CAVE diving certification.

The main difference between traditional and modern education is that modern education gives the diver all the information and allows him to acquire tools, exercises, experience and skills through cave diving.

PSAI logo


shema jamskega izobraževanja potapljačev

 

The PSAI cave course includes:

 • Cave Diving Training & the Part of PSAI in the History of Cave Diving.
 • An Overview of the History of Cave Diving.
 • Mastering Buoyancy for Cave Diving.
 • Navigation with Guideline.
 • Planning the Dive.
 • The Use of Nitrox for Cave Diving.
 • Decompression Illness.
 • Breathing Gas Management.
 • Stress and Attitude.
 • Handling Emergencies in the Cave Environment.
 • Review of Accident Analysis
 • Cave Exploration.
 • Protecting the Fragile Cave Environment.

 
1.The first level of cave diving is the PSAI Cavern Diver.

Introductory course for diving in the entrance parts of the cave. This course is designed for those divers who wish to enter underwater areas where direct access using conventional techniques is not possible. These include overhangs, shelves, simple openings and caverns. The course takes place in ti. zones of daylight (sunlight). Divers are not allowed to dive deeper than they have been previously certified. The maximum depth of the course is limited to 30 meters. Maximum penetration is limited to 60 linear meters from the surface. Diving into siphons is not allowed.

Practical training:

 • Use of suitable gas for the planned dive.
 • Use of suitable basic and additional equipment for the planned dive.
 • Use of line and reels.
 • Proper line placement and tracking.
 • Explanation and understanding of the potential dangers that can arise during cave diving.
 • All rope exercises are first practiced on land, then in shallow water, and only then in a real cavern environment.
 • The course takes place with a maximum of three participants per PSAI Instructor.
 • We will do four dives with a total dive time of at least 120 minutes.

cave diving courses slovenia, tecaj jamskega potapljanja slovenija

 

Theoretical knowledge:

 • Each students receives a book that he can easily read it at home - the PSAI Cavern Diver manual.
 • Meeting with the instructor who prepare a power point presentation, where the students acquire additional theoretical knowledge.
 • The course covers topics such as: the history of cave diving, the types and structure of underwater caves, mines, equipment for cave diving, planning a dive, dangers of cavern diving, ....

 

Equipment:

 • On the course you need all the standard diving equipment (2 masks, dry suit, diving jacket (BCD), 2 regulators, shoes and fins, 3 lamps, 3 reels).
 • The Cavern course can still be completed with a single cylinder with a double valve. In addition, you need two regulators, on the right a long hose of at least 2 m.***
 • ***Nevertheless, we advise students to start this level with two cylinders. The option is Sidemount or Backmount. In both cases, you need two regulators, one with a long pipe of at least 2 m.
 • Three lamps: one primary and two backup. Of these, we recommend at least one spare on ordinary - non-rechargeable batteries.
 • The main reel (reel) with a cord length of approx. 120 m and two spare - smaller cord lengths of at least 15 m.
 • Knife and spare blade - can be as light blade on a dive computer.

If you are missing any part of the equipment, contact us in time so that we can help you with the purchase at favorable prices: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali GSM +386 64 145 260.

 

Pogoji za pristop na tečaj:

 • Starost tečajnika vsaj18 let.
 • Zaključen tečaj vsaj OWD ali ekvivalent po katerikoli mednarodno priznani potapljaški šoli.
 • Tečajnik potrebuje vsaj 25 logiranih potopov.

 

 cave diving courses slovenia M5D5228 2 tecaj jamskega potapljanja slovenija

 

 

2.Druga stopnja jamskega potapljanje je PSAI Intro-to-Cave.

Ta tečaj je zasnovan za tiste potapljače, ki želijo le malo prodreti v jamsko okolje, kjer vertikalni dostop ni mogoč. Skozi ta tečaj se začnemo dejansko potapljati v prave jame. Tečaj potapljača poučuje o osnovnih spretnostih jamskega potapljanja. Največja globina tečaja je omejena na 30 m. Tečaj potapljača ponuja znanje in osnovne veščine za omejen prodor v jamsko okolje. Tečaj Intro to Cave Diver je omejen samo na prodor v jamo ob glavni vrvici. Potopi v sifone niso dovoljeni. Po opravljenem tečaju je jamski potapljač omejen na nedekompresijske potope z uporabo dveh jeklenk, brez stagov - bočno montiranih aluminijevk. 


Praktično usposabljanje:

 • Uporaba primernega plina za planirani potop. 
 • Uporaba primerne osnovne in dodatne opreme za planirani potop.
 • Uporaba vrvice in kolutov (reeli).
 • Pravilna namestitev in sledenje vrvici.
 • Vaje z črno masko
 • Vaje izgubljenega potapljača.
 • Vaje v plitvi vodi: spoznavanje z opremo, plovnost in pravilna nastevitev, ti. S-drill, posebne tehnike plavanja primerne za jamsko potapljanje (modified flutter, frog kick, shuffle kick).
 • Simulacije odpovedi opreme: odpoved regulatorja, delitev zraka s sopotapljačem, izgubljen sopotapljač, ...
 • Obrazložitev in razumevanje potencialnih nevarnosti, ki lahko nastanejo med potopi v jamah.
 • Vse vaje z vrvico se najprej trenirajo na kopnem, nato v plitvi vodi in šele v pravem jamskem okolju.
 • Tečaj poteka z največ tremi tečajniki na PSAI Inštruktorja.
 • Opravili bomo štiri potope v skupnem času vsaj 100 minut v vsaj dveh različnih jamah.

cave diving courses slovenia, tecaj jamskega potapljanja slovenija


Teoretična znanja:

 • Vsak tečajnik prejme knjigo, ki jo v miru predela doma - PSAI Cave Diver manual.
 • Ob srečanju z inštruktorjem le-ta pripravi power point prezentacijo, kjer tečajniki pridobijo še dodatno teoretično znanje.
 • Na tečaju samem se dotaknemo tem kot so: okolje in ohranjanje jam, konfiguracija opreme za jamsko potapljanje, postopki načrtovanja potapljanja v jamah, tehnike potapljanja v jami (plavanje, plovnost, trim, položaj telesa), pravilna uporaba kolutov, cockijev in puščic, psihološke prilagoditve jamskega potapljanja, obvladovanje tveganj, komunikacija v jamah, izredne razmere, fiziološka tveganja jamskega potapljanja, načrtovanje jamskih potopov, zgodovina jamskega potapljanja, kaj sledi temu tečaju, ...


Oprema:

 • Na tečaju potrebuješ vso standardno potapljaško opremo (2 maski, suha obleka s primerno podobleko, jopič, 2 regulatorja, čevlji in plavuti, 3 svetilke, 3 kolute - reel).
 • Na tej stopnji tečaja že uporabljamo dve jeklenki ali aluminijevki. Priporoča se 2x12l ali 2x11,1l. Opcija je Sidemount ali Backmount - bibe. V obeh primerih potrebuješ dva regulatorja, na enem dolgo cev vsaj 2 m. Regulatorji so DIN in morajo imeti pri Sidemount vsak svoj manometer, pri Backmount pa enega. Backmount jeklenki potrebujeta ti. manifold ali most povezavo med njima. Jopič je prosta izbira, glede na preference potapljača.
 • Poleg inflatorske cevi za jopič, mora le-ta biti še za suho obleko.
 • Backplate pri Backmountu je prosta izbira jeklo ali aluminij.
 • Tri svetilke, ena primarna in dve rezervni. Od tega priporočamo vsaj eno rezervno na navadne - nepolnilne baterije.
 • Glavni kolut (reel) dolžine vrvice cca 120 m in dva rezervna - manjša dolžine vrvice vsaj 15 m.
 • Nož in rezervno rezilo - lahko rezilo na potapljaškem računalniku.
 • Dva potapljaška računalnika.
 • 3 puščice in nekaj ti. coockie-jev.
 • Slate s svinčnikom ali pisalni zvezek.

  cave diving courses slovenia, tecaj jamskega potapljanja slovenija


V kolikor ti kateri del od opreme manjka, nas kontaktiraj pravočasno, da ti pomagamo z nakupom po ugodnih cenah: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali GSM +386 64 145 260.


Pogoji za pristop na tečaj:

 • Starost tečajnika vsaj18 let.
 • Uspešno zaključen Cavern tečaj po katerikoli mednarodno priznani potapljaški šoli. V kolikor je kombinacija tečaja PSAI Cavern + Intro to Cave Diver se Cavern tečaj opravi istočasno.
 • Zaključen tečaj vsaj AOWD ali ekvivalent po katerikoli mednarodno priznani potapljaški šoli.
 • Tečajnik potrebuje vsaj 25 logiranih potopov.
 • Priporoča se, da je tečajnik že opravil katerega od tehničnih tečajev, npr. PADI TEC 40 ali več.

 

cave diving courses slovenia M5D5076 tecaj jamskega potapljanja slovenija

 


3.Tretja stopnja jamskega potapljanje je PSAI CAVE Diver.

Ta tečaj je zasnovan za tiste potapljače, ki želijo vstopiti v jamsko okolje, kjer vertikalni dostop ni mogoč. Sem spadajo različna območja podvodnih jam, ki jih po vsem svetu najdemo tako v sladkih kot v slanih vodah. Največja globina tečaja je omejena na 40 m. Uporablja se pravilo 1/3 v porabi zraka pri planiranju samega potopa.

 

Praktično usposabljanje:

 • Uporaba primernega plina za planirani potop. 
 • Uporaba primerne osnovne in dodatne opreme za planirani potop.
 • Ponovitev vaj uporabe vrvice in kolutov (reeli).
 • Ponovitev vaj pravilne namestitve vrvice in sledenje.
 • Vaje z črno masko
 • Vaje izgubljenega potapljača.
 • Vaje v plitvi vodi: spoznavanje z opremo, plovnost in pravilna nastevitev, ti. S-drill, posebne tehnike plavanja primerne za jamsko potapljanje (modified flutter, frog kick, shuffle kick).
 • Simulacije odpovedi opreme: odpoved regulatorja, delitev zraka s sopotapljačem, izgubljen sopotapljač, ...
 • Spoznali se bomo kaj storiti s poškodovanimi glavnimi vrvicami, izvedli T-je, "jumpe" - skoke na druge vrvice.
 • Vse vaje z vrvico se najprej trenirajo na kopnem, nato v plitvi vodi in šele v pravem jamskem okolju.
 • Tečaj poteka z največ tremi tečajniki na PSAI Inštruktorja.
 • Opravili bomo štiri potope v skupnem času vsaj 280 minut v vsaj treh različnih jamah.

cave diving courses slovenia, tecaj jamskega potapljanja slovenija


Teoretična znanja:

 • Vsak tečajnik prejme knjigo, ki jo v miru predela doma - PSAI Cave Diver manual.
 • Ob srečanju z inštruktorjem le-ta pripravi power point prezentacijo, kjer tečajniki pridobijo še dodatno teoretično znanje.
 • Na tečaju samem se dotaknemo tem kot so: okolje in ohranjanje jam, konfiguracija opreme za jamsko potapljanje, postopki načrtovanja potapljanja v jamah, tehnike potapljanja v jami (plavanje, plovnost, trim, položaj telesa), pravilna uporaba kolutov, cockijev in puščic, psihološke prilagoditve jamskega potapljanja, obvladovanje tveganj, komunikacija v jamah, izredne razmere, fiziološka tveganja jamskega potapljanja, načrtovanje jamskih potopov, zgodovina jamskega potapljanja, kaj sledi temu tečaju, ...


Oprema:

 • Na tečaju potrebuješ vso standardno potapljaško opremo (2 maski, suha obleka s primerno podobleko, jopič, 2 regulatorja, čevlji in plavuti, 3 svetilke, 3 kolute - reel).
 • Na tej stopnji tečaja že uporabljamo dve jeklenki ali aluminijevki. Priporoča se 2x12l ali 2x11,1l. Opcija je Sidemount ali Backmount - bibe. V obeh primerih potrebuješ dva regulatorja, na enem dolgo cev vsaj 2 m. Regulatorji so DIN in morajo imeti pri Sidemount vsak svoj manometer, pri Backmount pa enega. Backmount jeklenki potrebujeta ti. manifold ali most povezavo med njima. Jopič je prosta izbira, glede na preference potapljača.
 • Poleg inflatorske cevi za jopič, mora le-ta biti še za suho obleko.
 • Backplate pri Backmountu je prosta izbira jeklo ali aluminij.
 • Tri svetilke, ena primarna in dve rezervni. Od tega priporočamo vsaj eno rezervno na navadne - nepolnilne baterije.
 • Glavni kolut (reel) dolžine vrvice cca 120 m in dva rezervna - manjša dolžine vrvice vsaj 15 m.
 • Nož in rezervno rezilo - lahko rezilo na potapljaškem računalniku.
 • Dva potapljaška računalnika.
 • 3 puščice in nekaj ti. coockie-jev.
 • Slate s svinčnikom ali pisalni zvezek.


V kolikor ti kateri del od opreme manjka, nas kontaktiraj pravočasno, da ti pomagamo z nakupom po ugodnih cenah: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali GSM +386 64 145 260.


Pogoji za pristop na tečaj:

 • Starost tečajnika vsaj18 let.
 • Uspešno zaključen Intro- to -Cave tečaj po katerikoli mednarodno priznani potapljaški šoli. V kolikor je kombinacija tečaja PSAI Cavern + Intro to Cave Diver + Full Cave se predhodni tečaj opravi v celotnem sklopu tečaja.
 • Tečajnik potrebuje vsaj 50 logiranih potopov.
 • Primerno predhodno znanje v jamskem potapljanju.
 • Priporoča se, da je tečajnik že opravil katerega od tehničnih tečajev, npr. PADI TEC 40 ali več.

 

cave diving courses slovenia M5D5033 tecaj jamskega potapljanja slovenijaEkipa naših potapljačev se po opravljenem jamskem tečaju potaplja skozi celo leto v jamah v Sloveniji (Suhadolca, Bilpa, Veliko in Malo okence, ....). Vsako leto se v avgustu odpravimo na Balkan Summit v Mostar, Bosna. V veselje pa nam je raziskovati še preostale lokacije po evropi, tudi rudnike npr. v Nemčiji, kot jame v Italiji, ....

Nekaj fotogalerij iz preteklosti:

 
CENE:

 • PSAI Cavern Diver - 260€ na tečajnika
 • PSAI Intro to Cave Diver - 310€ na tečajnika
 • PSAI Cavern + Intro to Cave Diver - 520€ na tečajnika*
 • PSAI Full Cave Diver - 520€ na tečajnika
 • PSAI Cavern + Intro to Cave Diver + Full Cave Diver - 980€ na tečajnika**


*tečaj mora potekati v zaporednih dnevih in enem kosu.
**tečaj mora potekati v zaporednih dnevih in enem kosu.
**tečaj je sestavljen iz 12 potopov in sicer v celotnem času 500 minut prebitih pod vodo in največkrat traja 7-8 dni.


PRIJAVE IN INFORMACIJE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali GSM: +386 64 145 260.

 

cave diving courses slovenia Crno Oko Cave Summit 28 tecaj jamskega potapljanja slovenija

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

PADI

PADI ver bw Adobt a dive site 
padi tec rec logo new

 

Potapljaško Zavarovanje

aquamed

General information

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information