WhatsHelp Chat Button

10

 

Select language

Gift vouncher

presentGift vouncher 

read more

Quick contact

whatsapp-logoviber

GSM: +386 64 145 260 (T2)
GSM: +43 680 232 85 73 (AUT)

email: info@watersports.si
http://www.watersports.si

 

Splošni pogoji opravljanja potapljaškega tečaja

Izvajalec - Društvo Kisik - Oxygen, za športno preživljanje prostega časa.
Tečajnik - oseba, ki se prijavlja na tečaj potapljanja, kandidat.
Tečaj - pomeni tečaj potapljanja, lahko tudi specialnost potapljanja. Velja za vse programe, ki jih izvajalec ponuja na spletni strani.

 

PRIJAVA NA POTAPLJAŠKI TEČAJ IN PLAČILO
• Tečajnik se lahko prijavi na tečaj preko spletnega obrazca ali preko elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prijava po telefonu, FB, FB messenger in drugih medijih bo obravnavana kot prijava na tečaj.
• Ob prijavi se tečajniku po emailu ali drugem elektronskem mediju pošlje predračun/ponudba z datum veljavnosti. 
• Predračun/ponudbo/račun je potrebno vplačati v celotnem zneseku tečaja*. Prijava na tečaj je veljavna šele po plačilu celotne-ga predračuna/ponudbe/računa. (V kolikor ni drugače dogovorjeno med izvajalcem in tečajnikom.) Vplačilo zneska, obenem pokrije tudi stroške 70€, ki jih imamo s prijavo na tečaj sam (manipulativni stroški, vnos v sistem, ipd.).
• Rezervacije brez vplačila veljajo.
• Cene so informativne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, oziroma si pridržujemo spremembo cen zaradi višanja stroškov in tudi v primeru sprememb cen izvajalev storitev pri katerih so storitve zakupljene.
• S plačilom predračuna/ponudbe/računa, se tečajnik zave, da smo zanj rezervirali termin, najeli in plačali inštruktorje, uredili zavarovanje, pokrili stroške inštruktrja in, če je v ceni tečaja oprema, tudi rezervirali opremo. S plačilom ponudbe se tečajnik tudi strinja s temi splošnimi pogoji opravljanja potapljaškega tečaja.
• Opisi pri posameznih tečajih in vsebinah lahko vsebujejo napake, ki ne morejo biti podlaga za spor!
• Velja tudi odstavek: PREDRAČUN, PONUDBA, RAČUN, OPOMIN, IZVRŽBA

 

ODPOVED POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Odpoved prijave po plačilu tečaja, razen v primeru odpovedi tečaja s strani izvajalca, ni mogoč. Izvajalec si pridružuje pravico, da posamezen razpisan termin tečaja odpove, v kolikor nanj ni bilo prijavljeno zadostno število tečajnikov. V tem primeru se tečajniku ponudi nov termin za tečaj.
• Če tečajnik na tečaj ne pride in nas o svoji odsotnosti ne obvesti vsaj dva tedna pred pričetkom tečaja preko emaila, vplačani znesek zapade! V primeru, da se tečajnik tečaja ne more udeležiti in nas je o tem obvestil vsaj dva tedna pred pričetkom, ga ima možnost opraviti tudi v kasnejših rokih vendar najkasneje do konca tekočega leta od prijave. (sezona traja predvidoma od maja - septembra). Če do konca sezone nimamo več razpisanega skupinskega tečaja, se ob doplačilu do polne cene, lahko ponudi tečajniku individualno izvedbo le-tega. V kolikor tečajnik najde nadomestnega tečajnika, se lahko izpelje zamenjava pod istimi pogoji tečaja samega.
• V kolikor tečajnik ob negativnem zdravniškem spričevalu ne obvesti izvajalca vsaj dva tedena pred pričetkom tečaja preko emaila, vplačani znesek zapade! V kolikor tečajnik najde nadomestnega tečajnika, se lahko izpelje zamenjava pod istimi pogoji tečaja samega.
• V kolikor je bil tečajnik prijavljen na individualni tečaj in ga želi odpovedati znotraj dveh tednov pred pričetkom samega tečaja, se šteje, kot, da je bil tečajnik na tečaju.

 

PRESTAVITEV POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Tečajnik lahko prestavi del tečaja (dogovorjeni termin) na kasnejši termin, vendar nas mora o tem obvestiti dva tedena pred začetkom tečaja. V tem primeru ima možnost opravljati tečaj v kasnejšem terminu, vendar najkasneje do konca tekočega leta od prijave. (sezona traja predvidoma od maja - septembra).  Če do konca sezone nimamo več razpisanega skupinskega tečaja, se ob doplačilu do polne cene, lahko ponudi tečajniku individualno izvedbo le-tega ali del tečaja, da ga zaključi v celoti. V kolikor tečajnik najde nadomestnega tečajnika, se lahko izpelje zamenjava pod istimi pogoji tečaja samega.
• V kolikor tečajnik prestavi tečaj znotraj 24 ur pred pričetkom samega tečaja, zaradi slabega vremena, mraza ali drugih naravnih sprememb, se prestavljeni termin šteje, v kvoto planirano za tečaj sam.
• Slabo vreme (dež, mraz, blisk) niso upravičeni do prestavitve tečaja. Tečaji se izvajajo v vsakem vremenu, v skladu z dogovorom (dogovorjenim terminom) med tečajnikom in izvajalcem.
• V kolikor je bil tečajnik prijavljen na individualni tečaj in ga je želel prestaviti znotraj 24 ur pred pričetkom samega tečaja, se šteje, kot, da je bil tečajnik na tečaju.


SPREMEMBA PRIČETKA POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Izvajalec si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov (višja sila, premalo prijav na termin, slabo vreme, bolezen inštruktorja). V tem primeru se vplačani znesek iz ponudbe vrne ali prenese na naslednji prosti termin! V kolikor tečajniku noben od ponujenih terminov ne ustreza, izvajalec vrne denar.

 

PRIČETEK POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Tečaj se prične ob prvem stiku srečanja tečajnika z izvajalcem. Lahko je to teoretični del ali praktični del.
• Za teoretični del se šteje tudi srečanje preko video klica (skype, zoom, meet,...)
• S pričetkom tečaja se smatra, da se je tečaj pričel in veljajo pogoji za tečaje.
• V tem primeru (pričetek potapljaškega tečaja) obstaja ekonomski razlog, da je tečajnik dolžan pokriti stroške tečaja. V kolikor je plačal samo del tečaja, se smatra, da bo pokril razliko do polne cene, glede na izstavljeni predračun/ponudbo, v skladu s cenikom objavljenim na naši spletni strani. 
• V kolikor se je tečajnik "priključil" k že obstoječemu tečaju, obstaja ekonomski razlog, da je tečajnik dolžan pokriti stroške tečaja. V tem primeru se tečajniku pošlje račun, glede na izstavljeno ponudbo, v skladu s cenikom objavljenim na naši spletni strani. 

 

PREKINITEV POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Tečajnik lahko kadarkoli odstopi od potapljaškega tečaja, vendar v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine. 
• Tečajnik lahko kadarkoli prekine tečaj iz zdravstvenih razlogov, v tem primeru ga ob doplačilu lahko nadaljuje v enem izmed naslednjih razpisanih terminov. Tečajnik lahko ob dopačilu izpelje tečaj individualno.
• V primeru višje sile (slabo vreme, bolezen inštruktorja) lahko izvajalec kadarkoli prekine potapljaški tečaj. V tem primeru izvajalec zagotovi kandidatom ustrezen nadomestni termin, v katerem bodo lahko tečajniki tečaj zaključili. Tečajniki v tem primeru niso upravičeni do vračila vplačane tečajnine.
• Izvajalec lahko kadarkoli prekine praktični del potapljaškega tečaja na morju, jezeru, če oceni, da vremenske razmere ne omogočajo varne izvedbe tečaja ali pa je prisotna morebitna druga nevarnost za tečajnike. V tem primeru lahko izvajalec izbere drugo primerno lokacijo za izvedbo tečaja. Nadomestna lokacija pa ni nujno, da če je bil prvi del tečaja opravljen npr. na morju, da se tečaj nadaljuje na morju, ampak lahko na drugi ekonomsko upravičeni lokaciji.
• V kolikor tečajnik ni ustrezno "fit" in zaradi utrujenosti ali nezmožnosti nadaljevanja tečaja le-tega prekine, ni upravičen do vračila tečajnine. Tečaj lahko nadaljuje od doplačilu. V tem primeru se tečajniku predlaga idividualno izvedbo od usteznem doplačilu tečaja.
• V kolikor se je tečajnik izposodil opremo, jo je kljub odpovedi tečaja dolžan oprano in nepoškodovano vrniti na mesto izposoje.


TEORETIČNI DEL TEČAJA
• Tečajnik se zaveda, da mora teoretični del predelati sam doma. Največkrat teoretični del vsebuje knjigo in video.  

• V kolikor tečajnik ne predela teoretičnega dela tečaja, se smatra, da ni ustrezno pripravljen. V tem primeru v skladu s strandardi ne more nadaljevati tečaja. Samo nadaljevanje je lahko prestavljeno na kasnejši termin. V tem primeru se mora tečajnik zavedati, da ni dolžan do povračila vplačanega zneska za sam tečaj. Zavedati se mora tudi, da se mu lahko dodatno obračunajo stroški za praktični del tečaja. Če tečajnik ne nadaljuje praktičenega dela tečaja, ni upravičen, do povračila vplačanega zneska.

 

LOKACIJA POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Tečajnik se načeloma lahko prijavi za določeno lokacijo izvajanja potapljaškega tečaja; Bled, Fiesa, Hrvaška. Vendar v primeru, da ekonomsko ali ni dovolj prijavljenih tečajnikov lahko ponudimo alternativno lokacijo. V tem primeru je tečajnik dolžan doplačati razliko, če je ta različna po ceniku. 
• Tečajnik se mora zavedati, da pri lokacijah, kot so Fiesa in Hrvaška pride lahko do dodatnih stroškov. Stroški so lahko: uporaba potapljaškega centra, dovolilnica za potapljanje na hrvaškem, nočni potop, polnjenje zrak, nitrox ali drugi plini, izposoja dodatne opreme, parkirnine, spanje, prehrana, prevoz. Dodatni stroški niso vključeni v ceno tečaja in se plačajo direktno potapljaškemu centru na lokaciji. 
• Tečaji se lahko izvajajo tud v bazenih, še zlasti v zimskem času oz. izven redne sezone. Tečajnik se mora zavedati, da stroški povezani z bazenom padejo nanj in niso vključeni v ceno tečaja, razen, če je dogovorjeno drugače pred tečajem samim. 
• V spomladanskem/poletnem/jesenskem času je bazen dokaj težko dobiti, vseeno pa, če je predhodni dogovor tečajnik:izvajalec je tečaj mogoče izpeljati v bazenu. Tečajnik se mora zavedati, da stroški povezani z bazenom padejo nanj in niso vključeni v ceno tečaja, razen, če je dogovorjeno drugače pred tečajem samim. 
• Tečaji se lahko ob vnaprejšnem dogovoru izvajajo kjerkoli po svetu. Tečajnik se mora zavedati dodatnih stroškov, ki ob tem nastanejo, kot tudi mogoče drugačne cene tečaja. Taki tečaji praviloma potekajo ob vnaprejšnjem dogovoru z izvajalcem.

 

NEUSPEŠNA ZAKLJUČITEV POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• V kolikor tečajnik ne uspe doseči standardov za posamezni tečaj, mu ga inštruktor ne prizna, kot opravljenega. V takem primeru ima tečajnik možnost nadaljevati tečaj individualno, ob doplačilu v terminu, ki mu ustreza in v dogovoru z izvajalcem. Lahko ga ob doplačilu izvaja v kasnejšem terminu ob razpisanem tečaju za skupine.
• Ne glede na izbrano opcijo nadaljevanja tečaja iz prejšnjega odstavka se tečajniku lahko zaračuna: tečajnino, najem opreme, polnjenje jeklenk, uporaba potapljaškega centra po ceniku, prevoz, čas, ki ga inštruktor porabi za nadaljevanje tečaja, parkirnine in morebitne druge stroške.

 

DOLŽINE TRAJANJA POTAPLJAŠKIH TEČAJEV
Tečaji so organizirani fleksibilno, a v zmožnostih izvajalca. Načeloma pa velja:
• Prva podvodna izkušnja - DSD; 2-3 ure, lokacija glede na smiselnost vs. vrednost vplačanega zneska.
• Začetni potapljaški tečaj - OWD; teorija 1/2 dneva, oprema 1/2 dneva, vaje in 4 potopi so razdeljeni v 2 dneva. Načeloma pa je razdeljen tečaj na sledeč urnik: teorija četrtek 16-20, oprema petek 16-20, vaje in potopi sobota in nedelja cel dan od 8:00 - 17:00.
• Nadaljevalni potapljaški tečaj - AOWD; teorija in 5 potopov pa so razdeljeni v 2 dneva. Načeloma pa je razdeljen tečaj na sledeč urnik: teorija sobota/nedelja, potopi sobota in nedelja cel dan od 8:00 - 17:00, v kolikor gre za nočni potop v največjem času trajanja 2 uri. V kolikor gre v tem tečaju za dodatni tečaj (rebrider, suha obleka, aware programi, nitrox, ...), ki ga je potrebno izpeljati individualno se le-ta dogovarja z izvajalcem za dodatni termin. V tem primeru se tečajnik zaveda dodatnih stroškov za tak tečaj.
• Prva pomoč - EFR; teorija in vaje 1/2 dneva. Načeloma pa je razdeljen tečaj na četrtek 16-20.
• Prva pomoč - EFR instructor - min. dva cela dneva.
• Potapljač - Reševalec - Rescue Diver; teorija 1/2 dneva, 9 vaj in 2 scenarija pa sta razdeljena v 1 dan. Načeloma pa je razdeljen tečaj na sledeč urnik: teorija petek 16-20, 9 vaj in 2 scenarija pa sobota ali nedelja cel dan od 8:00 - 17:00.
• Divemaster - po dogovoru, individualno.
• Assistant instructor - po dogovoru, individualno, lahko tudi skupinsko.
• Specialnosti; na splošno velja teorija 1/2 dneva, 1-3 potopi v istem dnevu, kot teorija. V kolikor pa so za samo specialnost 4 potopi, se le-to razdeli v dva dneva, skupaj s teorijo od 8:00 - 17:00. V kolikor gre za nočni potop v največjem času trajanja 2 uri.
• Tehnični in CCR (rebrider) tečaji - po dogovoru, individualno.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S prijavo na tečaj tečajnik dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:
• z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja;
• za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti izvajalca;
• za namene trženja dejavnosti izvajalca;
• pošiljanje elekotrnskih sporočil na email tečajnika o dejavnosti izvajalca (tečaji, izleti, akcije, ....)
• tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.


POŠILJANJE PROMOCIJSKEGA MATERIALA PO E-POŠTI
• Izvajalec pošilja po e-pošti svojim tečajnikom obvestila in promocijski material. Če tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, mora o tem obvestiti izvajalca pisno ali po elektronski pošti. Največkrat pa ima tečajnik možnost odjave iz novic direktno v novicah samih.

ODGOVORNOST TEČAJNIKA - UDELEŽENCA POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost.
• S prijavo na tečaj tečajnik potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu in izgubo oz. krajo osebnih predmetov ter da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam.
• Prav tako je tečajnik dolžan ravnati po navodilih inštruktorja**, vodečega na tečaju in v primeru neupoštevanja inštruktorjevih navodil nosi celotne posledice sam.
• Tečajnik se mora zavedati, da je nujno upoštevati urnik tečaja in prihajati točno. Zamujanje na tečaj je nekorekten do ostalih tečajnikov in nespoštljiv do inštruktorja, prav tako lahko povzroči, da v navedenem terminu zaradi zamujanja tečanika ni mogoče opraviti vseh obveznosti potapljaškega tečaja. V tem primeru lahko tečajnik zaključi tečaj v drugem terminu ob doplačilu. Takega tečajnika lahko inštruktor izključi iz nadaljevanja tečaja.
• Tečajniku je za čas tečaja prepovedano kakršno koli uživanje drog, alkohola ali drugih nedovoljenih substanc. V primeru, da bi tečajnik pred potopom ali med površinskim intervalom užival ali bil pod vplivom alkohola oz. drog, mu inštruktor potapljanja prepove nadaljnje opravljanje potapljaškega tečaja. Tečajnik v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine ali kakršnega koli nadomestila. 
• Od tečajnikov se pričakuje, da na tečaj pridejo spočiti in naspani. Nesprejemljivo je tudi ponočevanje in popivanje dan pred tečajem. Potapljaški inštruktor lahko v tem primeru tečajniku prepove opravljanje tečaja, v kolikor oceni, da tečajnik ni v primernem pishofizičnem stanju za potapljanje. Tečajnik v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine ali kakršnega koli nadomestila.
• V kolikor je tečajnik na tečaju moteč ali nespoštljiv do izvajalca, so-tečajnikov ali inštruktorja, ali celo žaljiv, ga izvajalec ali inštruktor lahko odstrani s tečaja. Tečajnik v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine ali kakršnega koli nadomestila.
• Vsi tečajniki morajo na začetku tečaja tudi podpisati izjavo o odgovornosti, za mladoletne velja samo podpis s strani staršev ali skrbnika.
• V kolikor tečajnik zamolčni kakšno od bolezni pri izjavi o zdravstvenem stanju nosi celotne posledice sam.
• V kolikor bi imel tečajnik kakršne koli zdravstvene težave tekom tečaja, je o tem dolžan opozoriti inštruktorja oz. izvajalca. 

 

UPORABA POTAPLJAŠKE OPREME ZA OPRAVLJANJE POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Tečajnik lahko uporablja svojo potapljaško opremo ali pa si jo izposodi. V kolikor uporablja svojo opremo in zaradi slabe oziroma neizpravne opreme ne bi mogel zaključiti tečaja vplačanega zneska izvajalec na vrača. Ravno tako izvajalec in inštruktor** ne prevzemata nobene odgovornosti v primeru neizpravne ali pomanjkljive lastne opreme. Tečajnik se mora zavedati, da z udeležbo tečaja s svojo opremo nosi celotno odgovornost v zvezi z opremo sam!
• V kolikor si tečajnik za čas potapljaškega tečaja izposodi potapljaško opremo pri izvajalcu, se obvezuje, da bo z njo ravnal v skladu z navodili inštruktorja** in proizvajalca. Oprema mora biti ob vračilu sprana s sladko vodo ter po možnosti suha v nasprotnem primeru si pridružujemo pravico zaračunati od 5-15€ za pranje opreme. Tečajnik se obvezuje z opremo ravnati v smislu dobrega gospodarja. V kolikor bi kljub temu prišlo do okvare izposojene opreme, krije strošek popravila izvajalec tečaja, tečajnik pa ni upravičen do vračila izposojnine ali kakršnekoli odškodnine oz. povračila nastale škode. V kolikor je do okvare prišlo zaradi malomarnega ali nepravilnega ravnanja z opremo s strani tečajnika, se tečajnik obvezuje povrniti vse stroške odprave okvare. V kolikor tečajnik opremo izgubi ali mu jo ukradejo, je dolžan izgubljeno oz. ukradeno opremo nadomestiti z novo istega proizvajalca in tipa ali pa opremo plačati po maloprodajnem ceniku takoj na TRR društva. 
• V kolikor je bila oprema, ki si jo je tečajnik izposodil izpostavljena sečnini si izvajalec pridružuje pravico zaračunati čiščenje v čistilnici.
• V kolikor je bila oprema izposojena in je tečajnik ali potapljač zaradi bolezni ali višje sile ni uporabil, ni upravičen do povračila najemnine.
• Oprema, ki si jo je tečajnik izposodil, jo je le-ta dolžan vrniti oprano s sladko vodo na mesto izposoje v istem dnevu, če ni drugače dogovorjeno. V kolikor je ne vrne pravočasno, se mu zaračuna najemnina po ceniku društva.
• Pri tečajih višje stopnje, praviloma od (vključno z) nadaljevalni potapljaški tečaj - AOWD dalje ni več vključena v ceno tečaja. Le-ta se lahko izposodi za tečaj sam, po ceniku objavljenem na naši spletni strani. Lahko se pred tečajem dogovori drugače.
• Vsi tečaji razen prve podvodne izkušnje se lahko opravljajo s suho obleko. V tem primeru izvajalec lahko priskrbi suho obleko, a mora biti seznanjen o tem pred tečajem samim. Najem izposoje suhe obleke bremeni tečajnika in je okvirno 40€/dan. Začetni potapljaški tečaj je mogoče izvajati s suho obleko, a mora biti to dogovorjeno od začetka samega. Vse vaje v plitvi vodi morajo biti namreč po standardih že izpeljane s suho obleko. V tem primeru najem suhe obleke bremeni tečajnika. Tečajnik se mora zavedati, da zaradi smotrnosti nakupa suhe obleke le-te izvajalec nima na zalogi, saj bi bil nakup vseh konfekcijskih številk in smotrnost izključevala ekonomsko smiselnost. Tečajnik se mora zavedati, da otroške številke suhih oblek ne obstajajo.
• V kolikor tečajnik uporablja svojo opremo je zanjo sam odgovoren. Oprema mora biti ustrezno servisirana in izpravna. V kolikor ima tečajnik težave z opremo in zaradi nje ne uspe zaključiti tečaja, ni upravičen do povračila tečajine. V kolikor ima tečajnik neustrezno, neizpravno in neservisirano opremo in se z njo udeleži tečaja lahko inštruktor izključi tečajnika iz tečaja zaradi nevarnosti. V tem primeru izvajalec tečajniku ponudi nadomestno opremo ali se kakorkoli drugače dogovori s tečajnikom.
• V primeru nesreče, ki bi si jo tečajnik povzročil z neustrezno, neizpravno in neservisirano opremo, izvajalec ni odgovoren. Posledice le-te nosi tečajnik sam.

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA OPRAVLJANJE POTAPLJAŠKEGA TEČAJA
• Po standardih zdravniški pregled ni obvezen. Na začetku tečaja vsak tečajnik izpolni in podpiše IZJAVO O ZDRAVSTVENEM STANJU, izjavo o odgovornosti in še morebitne druge papirje, ki mu jih poda izvajalec. V izjavi o zdravstvenm stanju so navedene bolezni in težave, ki bi lahko bile nezdružljive s potapljanjem ali lahko omejijo le-tega tečajniku. V primeru, da bi tečajnik imel katero od naštetih bolezni/težav se obvezuje, da jo/jih bo izvedel na izjavi. V tem primeru ga izvajalec napoti na obvezen zdravniški pregled, tečajnik lahko nadaljuje tečaj glede na mnenje in izjavo zdravnika. Za nadaljevanja tečaja je zdravniško spričevalo v tem primeru nujno. Tečajnik se mora zavedati, da so stroški zdravniškega pregleda in spričevala njegovi in niso vključeni v ceno tečaja. Kadar gre za mladoletne osebe  - obrazce pregledajo mladoletni tečajnik,starši ali skrbniki. Le-te podpiše mladoletni tečajnik, prav tako pa starši ali skrbniki.
• Zdravniški pregled je po standardih PADI obvezen za vse profesionalne kategorije potapljanja - Divemaster, Assistant instructor in inštruktor. Za te kategorije je zdravniški pregled in mnenje zdravnika obvezno. Zdravniško spričevalo je izvajalec tečaja dolžan dosledno spoštovati.
• Zdravniški pregled je po standardih PADI obvezen za vse tehnične tečaje. Za te kategorije je zdravniški pregled in mnenje zdravnika obvezno. Zdravniško spričevalo je izvajalec tečaja dolžan dosledno spoštovati.
• Po standardih Disabled Divers International (DDI) je zdravniški pregled obvezen. Tečajnik pred samim tečajem pridobi mnenje ustreznega zdravnika, glede na njegovo stopnjo invalidnosti. Tečajniku se pred tečajem DDI preda ustrezen zdravniški obrazec, ki ga prej omenjeni zdravnik dopiše s svojim mnenjem, ki ga je izvajalec dolžan dosledno spoštovati.
• V primeru, da je v igri zdravniško spričevalo je tečajnik o tem dolžan izvajalca obvestiti teden dni pred pričetkom tečaja. Dolžan pa je zdravniško spričevalo dostaviti najkasneje na dan, ko se prične tečaj. Izvajalec zadrži zdravniško spričevalo.
• V primeru, da zdravniško spričevalo ne omogoča izpeljave tečaja, se tečaja s tečajnikom ne izpelje. Če tečajnik ni o tem obvestil izvajalca vsaj teden dni pred tečajem, mu zapadajo vse pravice iz naslova tečaja (glej ODPOVED POTAPLJAŠKEGA TEČAJA).

 

DARILNI BONI
• Darilni bon je vnovčljiv eno leto od dneva izdaje in je prenosljiv! Po preteku enega leta, veljavnost bona zapade in ga ne podaljšamo. Darilni bon ima praviloma datum izdaje.
• Darilni bom je moč izrabiti samo za program napisan na njem. V kolikor je napisana vrednost je darilni bon moč izkoristiti za katerokoli storitev v proti-vrednosti bona, manjko do polne cene pa doplačati.
• Darilni bon ni mogoče zamenjati za gotovino.
• Za izrabo kupona nas kontaktirajte vsaj en teden (priporočamo dva tedna) pred željenim terminom na kontakt: GSM: +386 64 145 260 ali email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V kolikor nimamo prostih kapacitet bo tečajniku ponudena prva naslednja možnost v prvem prostem terminu. 
Za darilne bone poleg zgornjih štirih pogojev veljajo tudi vsi "Splošni pogoji opravljanja potapljaškega tečaja!"

 

PREDRAČUN, PONUDBA, RAČUN, OPOMIN, IZVRŽBA
• Iz prvega odstavka (PRIJAVA NA POTAPLJAŠKI TEČAJ IN PLAČILO) se tečajniku lahko izda predračun, ponudba ali račun.
• V primeru predračuna/ponudbe, se smatra, da ga bo tečajnik plačal v roku 7dni, kakor je največkrat navedeno na ponudbi/sami.
• S plačilom predračuna/ponudbe/računa se smatra, da je tečajnik prijavljen na ustrezen termin za izbrani tečaj. 
• Z neplačilom predračuna/ponudbe/računa se smatra, da tečajnik ni prijavljen na ustrezen termin za izbrani tečaj. 
• Izdaja računa se izvede, ko je tečajnik prišel na tečaj in mu pred tem ni bilo možno izstaviti predračuna ali ponudbe. V tem primeru za tečajnika prav tako veljata alineji 2, 3 in 4 iz tega odstavka.
• Račun se prav tako lahko izstavi, v kolikor to tečajnik želi, že pred začetkom tečaja. V tem primeru za tečajnika prav tako veljata alineji 2, 3 in 4 iz tega odstavka.
• Opomin se izstavi, v kolikor v roku 7dni ni bila plačana ena izmed: predračun, ponudba ali račun. V kolikor tečajnik ne plača predračun, ponudba, se ga ne smatra za prijavljenega na tečaj.
• Drugi opomin se pošlje, v kolikor v roku 14dni od izstavitve ni bil plačan račun. 
• Opomin pred izvržbo se pošlje, v kolikor v roku 21dni od izstavitve ni bil plačan račun.
• Izvržba se vloži na pristojno sodišče, v kolikor v roku 30dni od izstavitve ni bil plačan račun.

INDIVIDUALNI TEČAJ, SKUPINSKI TEČAJ
• Individualni tečaj je tečaj, ki pomeni en tečajnik na izvajalca ali dva tečajnika na izvajalca.
• Skupinski tečaj je tečaj, ki pomeni več tečajnikov na izvajalca.

 

TRAJANJE SEZONE
• Vse potope, tečaje in specialnosti izvajamo na jezeru Bled, po dogovoru hrvaška obala. Za želje izrabe bona na slovensko ali hrvaško obalo vedno kombiniramo izrabo bona v smislu kombinacije s skupino. Izraba bona mora biti namreč smiselna tudi za izvajalca, da si lahko pokrije stroške.
• Potapljaška sezona načeloma traja med majem in oktobrom, lahko se skrajša ali podaljša zaradi slabega vremena ali zime! 
• Tečaje je mogoče opraviti tudi izven sezone, ob predhodnem dogovoru z izvajalcem. Dodatni stroški zaradi, ki bi nastali, bremenijo tečajnika.

 

ZAVAROVANJE
• Praviloma so tečajniki zavarovani preko inštruktorja pri eni izmed potapljaških zavarovalnic DAN ali Aquamed. Zavarovanje velja le za tečaja DSD in OWD.
• Za višje stopnje, kot so AOWD in dalje se smatra, da mora tečajnik pred pristopom samostojno imeti zavarovanje sklenjeno pri eni od potapljaških zavarovalnic. Izvajalec o tem ni dolžan obvestiti tečajnika. 
• Divemaster in Assistant instructor tečajnik, kot tudi certificiran potapljač, se smatra, da ima zavarovanje sklenjeno pred udeležbo na tečaju samem. Izvajalec o tem ni dolžan obvestiti tečajnika, kot tudi že certificiranega potapljača.
• Certificiran potapljač mora sam poskrbeti za zavarovanje pri eni od potapljaških zavarovalnic. S tem se varno udeležuje potopov v naši organizaciji, kot tudi drugje. Izvajalec o tem ni dolžan obvestiti že certificiranega potapljača.
• V kolikor potapljač ali tečajnik nima zavarovanja stroške v primeru nesreče ali višje sile nosi sam in od izvajalca ni upravičen do povračila stroškov nastalih med, pred in po potopu.
Potapljač lahko zavarovanje sklene pri zavarovalnici, ki jo trži naše društvo. LINK

 

FOTO in VIDEO material
• S prijavo se tečajnik zaveda, da bo na tečaju samem oz. med potekom le-tega lahko tudi fotografiran oz. sneman s strani sotečajnikov ali organizatorja tečaja. V kolikor se s tem ne strinja mora o tem predhodno obvestiti organizatorja tečaja.
• S prijavo se tečajnik zaveda, da bo organizator uporabil foto in video material za potrebe objave na svoji spletni strani, socialnih omrežjih, drugje (tiskani mediji, ...), kot tudi kasneje v promocijske oz. ostale namene. V kolikor se s tem ne strinja mora o tem predhodno obvestiti organizatorja tečaja.
• V kolikor tečajnik ni predhodno obvestil organizatorja, se je strinjal z objavo foto/video materiala na naši spletni strani in socialnih omrežjih. Kot tudi se strinja za uporabo foto/video materiala za kasnejšo uporabo v marketinške namene. Od izvajalca po objavi ne more zahtevati odstranitve materiala.

 

IZVAJANJE POTAPLJANJA
• Certificiran potapljač se praviloma lahko prijavi na potop, ki ga izvaja izvajalec. Potapljač se prijavi na potop preko spletnega obrazca ali preko elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prijava po telefonu, FB, FB messenger in drugih medijih bo obravnavana kot prijava.
• V primeru, da so mesta polna ali prijava zadnji hip ni nujno, da izvajalec upošteva prijavo.
• Pri razpisu je največkrat tudi napisan znesek, ki ga je potrebno vplačati, da je prijava veljavna. Lahko tudi celoten znesek. S prijavo iz prvega odstavka in plačilom iz tega odstavka, se smatra da je potapljač prijavljen na potop.
• V kolikor se na dan potapljanja potapljač ne pojavi na lokaciji zaradi bolezni, višje sile in podobno mu izvajalec ni dolžan povrniti stroškov delno ali že celotno vplačanega zneska.
• V kolikor se potapljač prijavi na dva ali več potopov v enem dnevu in se zaradi višje sile, mraza ali drugega razloga ne udeleži naslednjih potopov, mu izvajalec ni dolžan povrniti stroškov delno ali že celotno vplačanega zneska.
• V kolikor je bila oprema, ki si jo je potapljač izposodil pri nas, izpostavljena sečnini si pridružujemo pravico zaračunati čiščenje v čistilnici.
• Oprema, ki si jo je potapljač izposodil pri nas, jo je le-ta dolžan vrniti oprano s sladko vodo na mesto izposoje v istem dnevu. V kolikor je ne vrne pravočasno, se mu zaračuna najemnina po ceniku društva.--------------------------------- 

*s 1.1.2016 je Slovenija uvedla nov zakon v zvezi z gotovinskim plačevanjem. V izogib dodatnim stroškom in morebitnim težavam smo uvedli negotovinsko poslovanje izključno preko TTR društva.

** inštruktorja, divemastra ali vodja potopa oz. organizatorja izleta, tečaja.
 

19/01/2016, dopolnjeno oktober 2018 in marec 2019, junij 2020, januar, junij, avgust 2021, dopolnjeno maj, december 2022, dopolnjeno maj 2023

FaLang translation system by Faboba

PADI

PADI ver bw Adobt a dive site 
padi tec rec logo new

 

Potapljaško Zavarovanje

aquamed

General information

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information